შეადარეთ ერთმანეთს და ისესხეთ საუკეთესოსგან

ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
20% -დან
27% -დან
300-დან 5 000 ლარამდე
3-დან 13 თვემდე
20 წელი
ლარი
დეტალურად
ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
11-17% -მდე
17% -დან
5000-150000 ლარამდე
6-180 თვე
20 წელი
ლარი/აშშ
დეტალურად

FACEBOOK დისკუსია:


დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა მნიშვნეობისაა სტუდენტური სესხები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ახალი სასწავლო წელი იწყება და დედაქალაქში უამრავი ახალგაზრდა ჩამოდის განათლების მისაღებად. რაღა თქმა უნდა, იმას, რომ საქართველოში კერძო სასწავლებელში სწავლა არც თუ ისე იაფი ჯდება, ამიტომაც უმჯოებისა ყურადღება მივაქციოთ, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. მარტივად, რომ ვთქვათ მინიმუმ ორი ათასი ლარი ჯდება ერთი სრული კურსი, რომელიც 2 სემესტრიდან შედგება, სასწავლო წელი კი - წელიწადი. სტუდენტების უმრავლესობას არ აქვს იმის მატერიალური საშუალება, რომ ყოველთვიურად გადაიხადოს გადასახადი, რადგან ცხოვრებისეული ხარჯი (ბინა, ტრანსფორტი, კომუნალური გადასახადები) საკმაოდ დიდ ნიშნულს აღწევს, ამიტომაც ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება, რომ მივმართოთ სტუნდენტური სესხების კომპანიებს და გავისაუბროთ თუ რომელი პაკეტია თქვენთვის, როგორც მოხმარებლისთვის, განკუთვნილი. ზოგადად მსოფლიოს ბაზარზე არსებობს 2 ძირითადი სტუდენტური სესხის სახეობა. პირველი ეს არის სწავლის სრული საფასურის გადახდა, რომელიც, მხოლოდ და მხოლოდ, განათლების მიღებას უზრუნველყოფს და არ მოიცანს სხვა დამატებით ხარჯებს. დღევანდელი მონაცემებით 200 000 ზე მეტი სტუდენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სარგებლობს ამგვარი პაკეტებით, რომელთა ღირებულება არც თუ ისე დიდი, რადგან სამომავლო პერსპექტივისთვის იდალური ინვესტიციაა, მაგრამ ამავდროულად უნდა გავითვალისწინოთ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც დიდ როლს თამაშობენ პიროვნების არჩევნის თავისუფლებაში. მეორე ტიპის სესხი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, მოიცავს საცხოვრებელ გადასახადებს, პირველი ქვეყანა, რომელმაც შესთავაზა მოხმარებელს მსგავსი სერვისი ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, რადგან იქ არის ძირითადი კერა სტუდენტების გაერთიანებისთვის. შეიძლება ბევრი თქვენგანი არ დამეთანხმოს, მაგრამ შტატებში ცხოვრება საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომაც უმჯობესი იქნება რომ განაცხადი შევავსოთ ორივე სტუდენტური სესხის ვარიანტზე და შემდგომ გადაწყვიტოთ თუ რა კუთხით აიმაღლებთ აკადემიურ განათლებას. დაიმახსოვრეთ, რომ აუცილებელია თქვენი ყოველწლიური დანახარჯის დაანგარიშება, ამიტომაც დეტალურად შეისწავლეთ სესხის გაცემის პირობები.