მომხმარებლის ვალდებულება


დაუშვებელია საიტზე არსებული მასალის ნებართვის გარეშე გამოყენება. აგრეთვე რაიმე სახის ცრუ ინფორმაციის გავრცელების დროს (რაც შინაარსობლივად უკავშირდება ჩვენ ვებგვერდს), ამოქმედდება საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი მუხლი და დამნაშავე დაისჯება.
სარეგისტრაციო ველის რამდენჯერმე შევსება დაუშვებელია, იმ შემთხვევაში თუ ერთი და იმავე პირის მიერ ხდება მისი შევსება. მომხმარებელი სრულიად თავისუფალია არჩევანში, მიკრო საფინანსო ორგანიზაციის არჩევის შემდგომ, ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მომავალში მომხდარ შესაძლო მოვლენებზე. თუ უშუალოდ კომპანიასთან შეგექმნებათ პრობლემა, აუცილებლად მიმართეთ მათი დახმარების ჯფუგს. ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება სესხის გამცემ კომპანიას.
ალბათ უკვე გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციას ექნება წვდომა თქვენს პირად ინფორმაციაზე, ამიტომაც ყურადღებით წაიკითხეთ მათ მიერ შემოთავაზებული სერვისის პირობები და დაწვრილებით გაეცანით მომხმარებლის წესდებას, რათა არ მოხდეს ინფორმაციის გასაჯაროება. იმის შემდეგ, რაც მომხმარებელი დაეთანხმება საიტის ოფიციალურ წესებს, ონლაინ სესხების კომპანიას ეძლევა იმის საშუალება, რომ დაამუშავოს კლიენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ALLSESXEBI.GE-ზე არსებული მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების შემოთავაზებები მუდმივად განახლებადია, ამიტომაც ყურადღება მიაქციეთ მათ ცვლას, შესაძლებელია რომელიმე ინფორმაცია არ იყოს ზუსტი რადგან ფასების/აქციების თარიღთა ცვლა არაა ადმინსტრაციაზე დამოკიდეებული, რაიმე სახის უზუსტობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ადმინისტრაციას და ჩვენ მას აუცილებლად აღმოვფხრავთ.
ნებისმიერი კითხვის გაჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით, რათა უმოკლეს დროში შევძლოთ თქვეთან კონტაქტის დამყარება.