შეადარეთ ერთმანეთს და ისესხეთ საუკეთესოსგან

ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
9% -დან
10,76% -დან
2,000-500,000$ -მდე
180 თვემდე
20 წელი
ლარი/აშშ/ევრო
დეტალურად
ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
3,000-150,000$ -მდე
180 თვემდე
20 წელი
ლარი/აშშ/ევრო
დეტალურად

FACEBOOK დისკუსია:


იპოთეკური სესხი დღითიდღე აქტუალური, პოპულარული ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს ყველაფერი კი აისახება იმ სტატისტიკაზე, რომელსაც მსოფლიო საფინანსო ფონდი ყოველწლიურად აქვეყნებს. ზოგადად იპოთეკური სესხის დედააზრი იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებელი რეალური კუთვნილი ქონების სანაცვლოდ იღებს გარკვეულ თანხას, რომელსაც იყენებს მისთვის სასურველი პროდუქტის შესაძენად. შეიძლება ითქვეს, რომ სესხი დაზღვეულია იმ ქონებით, რომელიც მითითებულია არსებულ დოკუმენტში. პირველ რიგში ასეთი სისტემა ხელს უწყობს სესხის გამცემ ორგანიზაციებს, რომ მიიღონ ნაკლები ზარალი, მაგრამ ამავდროულად ეხმარება მომხარებლებს ,რომ გამოიტანონ სასურველი დიდი რაოდენობის თანხა ნებისმიერ მომენტში. ზოგადად შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური ასევე ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის იპოთეკური სესხის გამოტანა. არსებობს გარკვეული სხვაობა, მაგალითად სესხი, რომელიც გაიცემა უკვე არსებულ კომპანიაზე, რომელიც ბაზარზე დიდი ხანია არსებობს სავარაუდოა, რომ პროცენტული დანამატი არ იქნება ძალიან დიდი და დაფარვის პერიოდიც სასურველი იქნება. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი სესხების გაცემა დამოკიდებულია მომხმარებლის სურვილზე და გამცემ კომპანიაზე, რომელიც გარკვეულწილად განისაზღვრება დროის შუალედზე, რომლის გრძელვადიანობა აუცილებელი პირობაა. ჩემი აზრით, იპოთეკური სესხი იდეალური ვარიანტია იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც არ აქვთ ხელთ არსებული თანხა , მაგრამ ფლობენ სასურველ კერძო ქონებას , რომელთა გამოყენებით შეუძლიათ სასურველი თანხის მიღება სულ რამდენიმე წუთში. სწორედ სესხის ეფექტურობა იმაში მდგომარეობს , რომ თანხმობის დასტური სულ რამდენიმე დღეშია ცნობილი, რადგან უძრავი ქონებით თანხის დაზღვევა ორივე მხარისთვის სასურველი ვარიანტია . დღევანდელი საერთაშორისო კანონმდებლობით გაცემის ხანგრძლივობა მინიმუმ შეადგენს 360 დღეს, ანუ დაახლოებით ეს რიცხვი უახლოვდება 1 წელს, მაგრამ არსებობს ისეთი ვარიანტებიც რომ მოითხოვოს პიროვნებამ გადავადების ვარიანტი, იმ პირობით რომ იპოთეკა ჯერ კიდევ ბანკის ან კერძო კომპანიის საკუთრებაში იქნება. დასკვნის სახით, ვიტყოდი იმას, რომ იპოთეკური სესხები საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ეფექტური გზაა თანხის დაზღვეულად მიღებისას, რადგან თქვენ დარწმუნებული ხართ , რომ თანხის არ ქონის შემთხვევაში დანამდვილებით შეძლებთ მის კონფესირებას.